Lär dig CSS

CSS är det du använder för att bestämma  hur informationen på din webbplats ska presenteras och hur den ska se ut. Detta gör du genom att sätta upp olika CSS-regler som kallas för deklarationer. Fördelen med CSS är att du kan styra designen och påverka utseendet på en hel webbplats bara genom några små ändringar CSS hjälper dig också att skapa broschyrliknande layouter som vore omöjliga att skapa annars.

Därmed är det en mycket bra grej att lära dig. Klippet ger din en introduktion, men det finns mer bra sidor på nätet om detta. 

22 Nov 2019